Одлука о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5037-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5746/1 од 17.11.2023. године, односно наш број протокола 5030/23 од 20.11.2023. године, Управа Предузећа на 68 сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер за вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање специјалног кола за вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године и то:

–     99. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.12.2023. године;

–     100. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 15.12.2023. године;

–     101. специјлано коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 19.12.2023. године;

–     102. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 22.12.2023. године;

–     103. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 26.12.2023. године;

–     104. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 29.12.2023. године;

–     105. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у измјењеном термину у недјељу 31.12.2023. године, са почетком од 20:00 часова.

 

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,50 KM.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 28.11.2023. године као дана почетка претплате у 99/2023 колу.

 

Члан 4.

У сваком од наведених колa из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-RANGE ROVER EVOQUE R DYNAMIC S , у бруто вриједности од  124.415,84  КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од 124.415,84  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Обзиром да се извлачење добитака у 105. специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус и игре Џокер одвија у недјељу 31.12.2023. године, на ТВ ПРВА у 20:00 часова, неће бити извлачење добитака у редовном термину 02.01.2024. године.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникациних технологија

-ц/о                                                                                                           Предсједник

                                                                                                             Управе Предузећа

                                                                                                                 Горан Шаула

Одлука о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

22. новембар 2023.

Број: 5038-УП/23

Бања Лука, 20.11.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са  Одлуком Државне лутрије Србије број:5747/1 од 17.11.2023. године односно наш број протокола 5031/23 од 20.11.2023.године,Управа Предузећа на 68.сједници одржаној дана  20.11.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 48., 49.,50., 51. и 52. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у вријеме

новогодишњих и божићних празника 2023/2024. године

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у вријеме Новогодишњих и Божићних празника 2023/2024 године и то:

 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 04.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 28.11.2023. године и траје до 04.12.2023.године;
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 11.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 05.12.2023. године и траје до 11.12.2023.године;
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 18.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 12.12.2023. године и траје до 18.12.2023.године
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 25.12.2023. године, за које пријем уплата почиње 19.12.2023. године и траје до 25.12.2023.године
 • ванредног кола у 2023. години са јавним извлачењем добитака у недjељу 31.12.2023. године са почетком од 17 : 00 часова, за које пријем уплата почиње 26.12.2023. године и траје до 31.12.2023.године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених  кола из члана 1. ове Одлуке  биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – аутомобил марке HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.099,59 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  49.099,59 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

 

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

У 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО поред добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ утврђује се и додатни добитак – новчани добитак у бруто износу 33.333,33 KM и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен нa извлачењу у 52. ванредном колу.

 

Уколико у 52. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 6.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке утврђује се износ сљедећих добитака:

 • Добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ
 • Добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини од 2,70 КМ
 • Добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ
 • Добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

Члан 7.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЈЕДАН РЕД и VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда замјене, с у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износ за добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР и VI (шесте) врсте  – КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 8.

Утврђени износи добитака из члана 4. и 5. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 9.

Нераспоређени фондови добитака почев од 47. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 02. редовног кола у 2024. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 10.

Обзиром да се извлачење добитака у 52. ванредном колу у 2023. године игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одвија у новогодишњој ноћи, у недjељу 31.12.2023. године, јавно извлачење ће се обавити са почетком од 17:00 часова на ТВ „HAPPY“.

 

Јавно извлачење добитака у 01. ванредном колу у 2024. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС обавиће се дана 08.01.2024. године у редовном термину на ТВ „HAPPY“.

Члан 11.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 12.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                          Управе Предузећа

                                                                                                              Горан Шаула

 

7. новембар 2023.

Број: 4777-УП/23

Бања Лука, 03.11.2023. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 5484/1 од 02.11.2023.године, односно наш број протокола 4760/23 од 02.11.2023.године, Управа Предузећа на 67.сједници одржаној дана 03.11.2023.године, доноси

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола и то:

 

 • 92.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.11.2023.године;
 • 93.специјално коло у 2023.години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 21.11.2023.године;

Почетак пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло почиње 04.11.2023. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,50 КМ.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe  од почетка пријема уплате путем претплате за 92.специјално коло,  почев од 04.11.2023. године.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„FORD KUGA TITANIUM X 1,5 ECOBLUE“, у бруто вриједности од  85.237,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  85.237,09  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, оперативни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                               Горан   Шаула

 

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ОСТРВО  С  БЛАГОМ“-серија 001

3. новембар 2023.

Број: 4776-УП/23

Бања Лука, 03.11.2023. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Острво с благом“ – серија 001, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1655-1/23 од 11.07.2023.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 67. сједници одржаној дана 03.11.2023.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ОСТРВО  С  БЛАГОМ“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 06.11.2023. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ОСТРВО С БЛАГОМ“- серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ОСТРВО С БЛАГОМ“- серија 001, бр.2884-УП/23 од 23.06.2023. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 05.11.2024. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 04.01.2025. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровске послове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                               Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

                                                                                                         Горан Шаула

                                                                                                 _____________________

 

Одлука о приређивању 45., 46. и 47. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

25. октобар 2023.

Број: 4636-УП/23

Бања Лука, 24.10.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 5125/1 од 11.10.2023. године односно наш број протокола 4527/23 од 12.10.2023.године, Управа Предузећа на 66.сједници одржаној дана 24.10.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 45., 46. и 47. ванредног кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола у 2023 години и то:

–          У ТВ извлачењу 45. ванредног кола у 2023. години на дан 13.11.2023. године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 07.11.2023. године и траје до 13.11.2023. године.

–          У ТВ извлачењу 46. ванредног кола у 2023. години на дан 20.11.2023. године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 14.11.2023. године и траје до 20.11.2023. године.

–          У ТВ извлачењу 47. ванредног кола у 2023. години на дан 27.11.2023. године у редовном термину, за које пријем уплата почиње 21.11.2023. године и траје до 27.11.2023. године.

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванредним колима из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од горе наведених ванредних  кола игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.099,59 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  49.099,59 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износи додатних добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 6.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  2,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 44. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 48. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                               Предсједник

                                         Управе Предузећа

                                               Горан Шаула