Одлука о приређивању 41. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

4. октобар 2023.

Број: 4337-УП/23

Бања Лука, 03.10.2023.година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 4834/1 од 28.09.2023..године односно наш број протокола 4286/23 од 29.09.2023.године, Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 03.10.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 41. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 41. ванредног кола у 2023. години, са јавним ТВ извлачењем дана 16.10.2023.године у редовном термину.

 

Уплата за 41. ванредно коло почиње 10.10.2023.године и траје до  16.10.2023. године.

Пријем уплате за 42. редовно коло траје од 17.10.2023.године до 23.10.2023.године.

 

Члан 2.

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванреднном колу из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

 

У наведеном.ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 49.099,59 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  49.099,59 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

 

Утврђени износи добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 Члан 6.

 

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

·         добитак V (пете)  врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини  2,70 КМ

·         добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће  1,75 КМ

·         добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

 

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

 

Нераспоређени фондови добитака почев од 40. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 42. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                        Предсједник

                                                                                                                    Управе Предузећа

                                                                                                                         Горан Шаула

О Д Л У К У о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

27. септембар 2023.

Број: 4207-УП/23

Бања Лука, 21.09.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број 4690/1 од 20.09.2023. године, односно наш број протокола 4204/23 од 20.09.2023. године, Управа Предузећа на 62. сједници одржаној дана 21.09.2023. године, доноси

 

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО плус и игри на срећу Џокер у 2023. години

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола и то:

 

–     81. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 10.10.2023. године;

–     82. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.10.2023. године;

–     83. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 17.10.2023. године;

–     84. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 20.10.2023. године;

–     85. специјално коло у 2023. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 24.10.2023. године

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Правила игре на срећу Џокер, у износу од:

 

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 2,00 КМ;

-цијена комбинација ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ ;

-цијена комбинација ЏОКЕР у износу од 0,50.

 

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe у претплати почев од 27.09.2023. године.

 

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„FORD KUGA TITANIUM X 1,5 ECOBLUE“, у бруто вриједности од  85.237,09 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  85.237,09  КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 2,00 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 20,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрану, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:                                                                                                                                                                                                                                             -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

Одлука о приређивању 32. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

21. јул 2023.

Број: 3367-УП/23

Бања Лука, 20.07.2023. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 3514/1 од 10.07.2023..године односно наш број протокола 3279/23 од 11.07.2023.године, Управа Предузећа на 59. сједници одржаној дана 20.07.2023. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о приређивању 32. ванредног кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2023. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 32. ванредног кола у 2023 години, са јавним ТВ извлачењем дана 14.08.2023.године у редовном термину.

 

Уплата за 32. ванредно коло почиње 08.08.2023.године и траје до  14.08.2023. године.

 

Члан 2.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1.ове Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата у ванреднном колу из члана 1. Одлуке вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 4,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 5,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У наведеном.ванредном  колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС биће додијељен један добитак, „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ – HYUNDAI  BAYON, у бруто вриједности 44.465,84 КМ.

 

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила тј. у износу од  44.465,84 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“  се утврђује тако што ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола извлачи једна потврда.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати , на екрану, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћног тикета.

 

Члан 5.

Утврђени износи добитка из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

У ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке утврђују се износи следећих добитака :

  • добитак V (пете) врсте- ЈЕДАН РЕД из групе Бинго добитака у висини од 5,40 КМ
  • добитак VI (шесте) врсте – ЗАМЈЕНА из групе Бинго добитака у висини 2,70 КМ
  • добитак V (пете) врсте – ЦЕНТАР из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ
  • добитак VI (шесте) врсте – КОЦКИЦА из групе Бинго Плус добитака износиће 1,75 КМ

 

Члан 7.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЈЕДАН РЕД  и VI (шесте) врсте -ЗАМЈЕНА исплатиће се на терет резервног фонда ЗАМЈЕНЕ, у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Недостајући износи за добитак V (пете) врсте -ЦЕНТАР и VI (шесте)  врсте -КОЦКИЦА исплатиће се на терет резервног фонда КОЦКИЦЕ,  у складу са одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

Нераспоређени фондови добитака почев од 31. редовног кола у 2023. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 33. редовног кола у 2023. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 9.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник

                             Управе Предузећа

Горан Шаула

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001

7. јул 2023.

Број: 3187-УП/23

Бања Лука, 07.07.2023. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „АЛО АЛО“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-1116/22 од 29.04.2022.године ,Управа предузећа на 58. сједници одржаној дана 07.07.2023. године, доноси

 

 О Д Л У К У

о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  

инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001

 

Члан 1.

 

Рок за продају лутријске игре на срећу „АЛО АЛО“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске

игре на срећу инстант срећка „АЛО АЛО“ серија 001, број 2111-УП/22 од 27.04.2022.године продужава се до 10.07.2024. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају

тј.08.09.2024. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

  • Сектору за опште, правне и кадровске послове
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектор за информационе и комуникационе технологије
  • ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

2. јун 2023.

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 21. сједници одржаној дана 24.05.2022. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Осамнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 30.06.2023. године (петак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара;

3.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2022. године;

4.      Разматрање и усвајање:

–       Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године

–       Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. годину

5.      Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период  01.01. – 31.12.2022. године;

6.      Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2022. године;

7.      Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години;

8.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;

9.      Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 24.05.2022. до 30.05.2023. године;

10.  Остала питања

 

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 01.07.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

 

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 20.06.2023.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XVIII  редовну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                          Надзорног одбора

                                                                                                                             Милош Аћић

 

Материјали за 18. редовну скопштину акционара