Одлука о минималном гарантованом фонду за Лото седмицу

10. јун 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa и Одлука Државне лутрије Србије бр. 2384/1 од дана 09.06.2014. године (наш број протокола 2873/14 од дана 10.06.2014. године) Директор, доноси

О Д Л У К У
О измјени и допуни одлуке
O минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39
бројева са додатним играма

Члан 1.

У Одлуци о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 у Члану 1. став 1. се мијења и гласи:
„ Утврђује се минимални гарантовани фонд за добитак „седмица“ у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева у износу од 35.000.000,00 динара (словима: тридесетпетмилионадинара)“
У осталим дијеловима Члан 1. остаје непромјењен.

Члан 2.

У осталим дијеловима Одлука о минималном гарантованом фонду у лутријској игри на срећу Лото 7 од 39 бројева са додатним играма бр. 864-УП/14 остаје непромјењена.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примјењује се почев од првог наредног кола игре на срећу Лото 7 од 39 бројева у којој буде утврђен добитак „седмица“.

Члан 4.

Одлука се објављује у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу продаје и наплате “Roulette” серија 001

5. јун 2014.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 13. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, Директор Предузећа ,доноси

О Д Л У К У
О продужетку рока продаје и наплате
инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, објављене у Гласу Српске дана 08. Марта 2010. године, продужава се до 01.06.2015. године.
Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 31.07.2015.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одгађање емисије ТВ Бинго

23. мај 2014.

О Б А В Ј ЕШ Т Е Њ Е

Извлачење 12. кола игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка које је требало бити 23. 5. 2014. године помјера се на 30. 5. 2014. године у складу са ванредном ситуацијом у вези са поплављеним подручјима Републике Српске.
Уплата за 13. редовно љетно коло игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка у складу са наведеним распоредом почиње 31. 5. 2014. године

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању редовнних кола ТВ Бинго и ТВ Бинго 9 од 24.05. до 12.09.2014.године

21. мај 2014.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка, Директор Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола ТВ Бинго ON-LINE
и ТВ Бинго Деветка за период 24.5. – 12. 9. 2014. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна редовна кола ТВ Бинга
ON LINE и ТВ Бинго Деветка у периоду 24.05. – 12.09.2014. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 13. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 24.05.2014. године и траје до 13.06.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 30.05. и 06.06. 2014. се не приређују.
Пријем уплате за 14. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње
14.06.2014. године и траје до 11.07. 2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 20.06., 27.06. и 04.07. 2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 15.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 12.07.2014. године и траје до 15.08.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 18.07., 25. 07., 01.08. и 08.08.2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 16. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 16.08.2014. године и траје до 12.09.2014. године, када је емисија извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 22.08., 29. 08. и 05.09. 2014. године се не приређују.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 13.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина извлачења 40.кола Лото 7/39

21. мај 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2064/1 од 20.05.2014. године (наш број протокола 2559/14 од дана 20.05.2014. године) , Директор Предузећа, доноси

О Д Л У К У
О промјени термина извлачења 40. кола игре на срећу
Лото 7 од 39 бројева

Члан 1.

Јавно извлачење бројева у 40. колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева одлаже се за један дан тако да ће се умјесто дана 23.05.2014. године одржати дана 24.05.2014. године, у истом термину на ТВ Прва, а због ванредне ситуације на територији Републике Србије усљед наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашења три дана жалости Одлуком Владе Републике Србије.

Члан 2.

Пријем уплата за 40. коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева продужава се за један дан, односно траје до 24.05.2014. године, до времена уплате одређене Одлуком Приређивача.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић