ОДЛУКА о продужењу рока продаје и наплате инстант лутрије „ЈОКЕR“

23. априла 2010.

Рок за продају новчане инстант лутрије JOKER, емитоване по Правилима које је донијела Привремена управа Лутрије Републике Српске на 13. сједници одржаној дана 18.02.2009. године, а објављених у Гласу Српске 20.04.2009. године, продужава се до 01.05.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.30.06.2011. године

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39

23. априла 2010.

Утврђује се цијена комбинације класичне игре на срећу Лото 7/39 бројева у износу од 0,80 конвертибилних марака.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.05.2010. године.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број 2681/07 од 17. 09.2007. године.

ОДЛУКА о продужењу рока продаје и наплате инстант лутрије „ЈОКЕR“

23. априла 2010.

Рок за продају новчане инстант лутрије JOKER, емитоване по Правилима које је донијела Привремена управа Лутрије Републике Српске на 13. сједници одржаној дана 18.02.2009. године, а објављених у Гласу Српске 20.04.2009. године, продужава се до 01.05.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј.30.06.2011. године

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКA о цијени Васкршњег ТВ Бинга ON-LINE

11. марта 2010.

Цијена потврде о уплати за Васкршњи Бинго ON-LINE износи 5,00 КМ (пет 00/100 конвертибилних марака).

Пријем уплата за Васкршњи бинго ON-LINE почиње тећи 13.03.2010. године и траје до 09.04.2010. године.

Потврде о уплати носе ознаку једанаестог кола.

Извлачење бројева Васкршњег Бинга ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 09.04.2010. године у редовном термину.

Одлука

9. марта 2010.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго ON-LINE“ акумулисанини фонд за superdžekpot и džekpot добитака се распоређује на следећи начин: Aкумулисани фонд за superdžekpot и džekpot бит ће обрачунат након закључења 10. редовног кола и распоредит ће се у великом Васкршњем бингу у складу са Правилима ТВ бинга ON LINE.

При обрачуну акумулисаног фонда из члана 1. ове Одлуке прво се издваја износ од 112268,45 КМ. за покриће робних награда чија је спецификација у прилогу ове одлуке.

O реализацији ове одлуке старат ће се трезорска комисија.

Саставни дио ове Одлуке је Табела обрачуна робних награда која се налазе у прилогу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.