Одлука о продужењу рока уплате 11.кола ТВ Бинго Online i ТВ Бинго Деветке

16. априла 2014.

На основу члана 6. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 6.став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка , привремена Управа Предузећа на стотинупедесетосмој сједници одржаној дана 16.04.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
О продужетку рока уплате једанаестог кола ТВ Бинга ON-LINE и
једанаестог кола ТВ Бинго Деветка

Члан 1.

Продужава се рок уплате за једанаесто коло ТВ Бинга ON-LINE и једанаестог кола ТВ Бинга Деветка до 08.05.2014. године (четвртак).
Извлачење за поменута кола ће се одржати 08.05.2014. године у 17.30 часова.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 18.04.2014. године као првог дана пријема уплате за наведена кола ТВ Бинга из члана 1. ове Одлуке.
Одлука се објављује у дневним новинама Глас Српске.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић

Одлука о цијени комбинације у редовним колима Лото 7/39 за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014.године

28. марта 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије од 27.03.2014. године (запримљена дана 28.03.2014 године и протоколисана под бројем 1659/14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Привремена Управа предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева за вријеме
Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

У игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године током којих ће се додјељивати специјани добици и то:

  -30/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 18.04.2014. године;

 

  -31/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 22.04.2014. године;

 

  -32/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 25.04.2014. године;

 

  -33/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 29.04.2014. године;

 

  -34/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 02.05.2014. године;

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима из члана 1. ове Одлуке како слиједи:
-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ
-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ
-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

Цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 28.03.2014. године до 02.05.2014. године за редовна кола наведена у члану 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Утврђују се специјани добици у редовним колима из члана 1. ове Одлуке, и то до 100 (стотину) специјанлних добитака – новчани добитак у износу од 170,00 КМ што представља противриједност од 100 комбинација Лото 7 од 39 бројева.

Члан 5.

Утврђује се вриједност добитка Пете врсте (тројка) у износу од цијене једне комбинације Лото 7 од 39 бројева (1,70 КМ) и вриједност добитка Четврте врсте (четворка) у износу од цијене десет комбинација Лото 7 од 39 бројева ( 17,00 КМ) у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке.

Члан 6.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке уплате пет или више комбинација стичу право на додјелу ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ БРОЈА одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних новчаних добитака.

Члан 7.

Утврђује се поступак извлачења специјалних добитака који се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло из члана 1. ове Одлуке путем рачунарског програма и по принципу случајног избора, без могућности утицаја људског фактора, тако што се извлачи 100 бројева са 6 цифара који број је означен на потврди о уплати као „Специјални добитак“ из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре 0 (нула) читано с лијева на десно, чиме се утврђује максимално 100 добитних потврда за специјални добитак.

Члан 8.

Утврђени специјални добици из члана 4. ове Одлуке исплаћују се на терет фонда добитака којима је истекао рок за наплату

Члан 9.

Налаже се Сектору за опште правне и кадровске послове да ову Одлуку објави у дневним новинама.

Члан 10.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић

Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за уплату и исплату добитака Лото 7/39 у редовним колима за вријеме васкршњих и Првомајских празника 2014.године

28. марта 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије од 27.03.2014.године (наш број протокола 1659/14 од 28.03.2014.године), Привремена Управа Предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева
у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри на срећу Лото 7 до 39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 58,8235 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100 ).
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 16.03.2014. године као првог дана почетка уплате за 30/2014 редовно коло.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић

Одлука о цијени комбинације у редовним колима Лото 7/39 за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014.године

28. марта 2014.
На основу Одлуке Државне лутрије Србије од 27.03.2014. године (запримљена дана 28.03.2014 године и протоколисана под бројем 1659/14), и члана 43.алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Привремена Управа предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доносиО Д Л У К У
О цијени комбинације у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева за вријеме
Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

У игри на срећу Лото 7 од 39 бројева одређује се приређивање редовних кола у вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године током којих ће се додјељивати специјани добици и то:

  -30/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 18.04.2014. године;
  -31/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 22.04.2014. године;
  -32/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 25.04.2014. године;
  -33/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 29.04.2014. године;
  -34/2014 редовно коло са јавним извлачењем добитака на дан 02.05.2014. године;

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у лутријској игри на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева у редовним колима из члана 1. ове Одлуке како слиједи:
-цијена комбинације ЛОТО 7/39 у износу од 1,70 КМ
-цијена комбинације ЛОТО ПЛУС у износу од 0,35 КМ
-цијена комбинације ЈОКЕР у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

Цијена из члана 2. ове Одлуке важи почев од 28.03.2014. године до 02.05.2014. године за редовна кола наведена у члану 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Утврђују се специјани добици у редовним колима из члана 1. ове Одлуке, и то до 100 (стотину) специјанлних добитака – новчани добитак у износу од 170,00 КМ што представља противриједност од 100 комбинација Лото 7 од 39 бројева.

Члан 5.

Утврђује се вриједност добитка Пете врсте (тројка) у износу од цијене једне комбинације Лото 7 од 39 бројева (1,70 КМ) и вриједност добитка Четврте врсте (четворка) у износу од цијене десет комбинација Лото 7 од 39 бројева ( 17,00 КМ) у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке.

Члан 6.

Учесници у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева који у редовним колима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева из члана 1. ове Одлуке уплате пет или више комбинација стичу право на додјелу ЈЕДНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ БРОЈА одштампаног на потврди о уплати, а са којим учествују у извлачењу специјалних новчаних добитака.

Члан 7.

Утврђује се поступак извлачења специјалних добитака који се обавља у оквиру јавног извлачења за свако редовно коло из члана 1. ове Одлуке путем рачунарског програма и по принципу случајног избора, без могућности утицаја људског фактора, тако што се извлачи 100 бројева са 6 цифара који број је означен на потврди о уплати као „Специјални добитак“ из распона од минималног броја 000001 закључно са додјељеним максималним бројем у том колу укључујући и евентуалне водеће цифре 0 (нула) читано с лијева на десно, чиме се утврђује максимално 100 добитних потврда за специјални добитак.

Члан 8.

Утврђени специјални добици из члана 4. ове Одлуке исплаћују се на терет фонда добитака којима је истекао рок за наплату

Члан 9.

Налаже се Сектору за опште правне и кадровске послове да ову Одлуку објави у дневним новинама.

Члан 10.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић

Одлука о начину прерачунавања динарских вриједности за уплату и исплату добитака Лото 7/39 у редовним колима за вријеме васкршњих и Првомајских празника 2014.године 28.03.2014
На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лукa, а у вези са Одлуком Државне лутрије Србије од 27.03.2014.године (наш број протокола 1659/14 од 28.03.2014.године), Привремена Управа Предузећа на стотинупедесетшестој сједници одржаној дана 28.03.2014. године, доносиО Д Л У К У
О начину прерачунавања динарских вриједности за
пријем уплата и исплата добитака у игри на срећу Лото 7 од 39 бројева
у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године

Члан 1.

Обрачунски курс за цијену једне комбинације у игри на срећу Лото 7 до 39 бројева за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 58,8235 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100 ).
За цијену Лото плус комбинације обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).За цијену ЈОКЕР броја обрачунски курс за прерачунавање из динарске вриједности у вриједност Конвeртибилне Марке у редовним колима за вријеме Васкршњих и Првомајских празника 2014. године износи 57,1429 динара за 1,00 КМ ( једнуконверибилнумарку и 00/100).

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се почев од 16.03.2014. године као првог дана почетка уплате за 30/2014 редовно коло.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић

ROULETTE

21. маја 2010.

дређује се 01.06.2010. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE” серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, која су објављена у дневном листу Гласа Српске од 08.03.2010. године. Продаја траје до 01.06.2011. године.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 30.07.2011. године (укључујући и тај дан).

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневном листу Глас Српске.