Материјали X ванредне сједенице скупстине акционара

7. јул 2017.

Материјали X ванредне сједенице скупстине акционара

Одлука о приређивању 29. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

16. јун 2017.

Број: 2975-УП/17

Бања Лука 16.06.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.2829/1 од 13.06.2017. године (наш број 2938/17 од 14.06.2017. године) Управа Предузећа на деведесетдеветој сједници одржаној дана 16.06.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 29. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

 

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 29. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 01.07.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

Члан 2.

 

У 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 20.06.2017. године  и траје до 01.07.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 29. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

Члан 3.

 

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обjе игре.

Члан 4.

 

У 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.974,42 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.06.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 29. ванредном колу.

Уколико у 29. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте

(„БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

 

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 28. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 29. ванредно коло у 2017. години, а затим у 30. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.974,42 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 14.06.2017. године, уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

 

Јавно извлачење добитака у 30. редовном колу обавиће се дана 03.07.2017. године у редовном термину у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

 

За извршење Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 9.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                      Управе Предузећа

                                                                                                                                                                                                                       Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

15. мај 2017.

Број:2441-УП/17

Бања Лука 12.05.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2277/1 од 11.05.2017. године (наш број 2439-04 од 12.05.2017. године), Управа Предузећа на 97. сједници одржаној дана 12.05.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 23. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 23. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 27.05.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 16.05.2017. године  и траје до 27.05.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 23. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовна кола.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 23. ванредном колу.

Уколико у 23. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I прве врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 22. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 23. ванредно коло у 2017. години, а затим у 24. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

Члан 6.

Утрђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.877,10 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 12.05.2017. године који се додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 24. редовном колу обавиће се дана 29.05.2017. године у редовном термину у 19:55 часова на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

              За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

   Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Независним новинама.

 

 

                                                                                             Предсједник

                                                                                              Управе Предузећа

                                                                                                              Рајко Радовановић

Одлука о продужењу рока продаје срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

28. април 2017.

Број: 2123-УП/17

Бања Лука,24.04.2017. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „Трећа срећа“ серија 015, објављених у Независним новинама дана 25.03.2016. године, Управа предузећа на 96. сједници одржаној дана 24.04.2017. године, доноси

 

 

О Д Л У К У о продужењу рока продаје и наплате лутријске игре на срећу  инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 015, који истиче 05.05.2017. године,

продужава се до 31.12.2017. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2018. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

 

                                                                                   Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Предсједник

                                                                                                                  Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић

Одлука о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

13. април 2017.

Број:1947-УП/17

Бања Лука 11.04.2017. година

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије бр.1775/1 од 10.04.2017. године (наш број 1932/17 од 10.04.2017. године) Управа Предузећа на деведесетпетој сједници одржаној дана 11.04.2017. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 19. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 19. ванредног кола у 2017. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 01.05.2017. године у 19.55 сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 18.04.2017. године  и траје до 01.05.2017. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића, који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

Уплата за 19. ванредно коло вршиће се паралелно са уплатом за редовно 18. коло у периоду од 18.04.2017. године до 24.04.2017. године.

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игре на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС утврђује се додатни добитак-новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.782,02 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 11.04.2017. године и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у игри ТВ БИНГО, у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 19. ванредном колу.

Уколико у 19. ванредном колу игре на срећу ТВ БИНГО буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“),  додатни добитак се  дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

У 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС добитак I врсте БИНГО ПЛУС у игри БИНГО ПЛУС увећава се за износ од 17.499,96 КМ.

Уколико у 19. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитака I (прве) врсте БИНГО ПЛУС, добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака у последњем 18. редовном колу у 2017. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 19. ванредно коло у 2017. години, а затим у 20. редовно коло у 2017. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

Утрђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000 динара, односно 15.782,02 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке БиХ на дан 11.04.2017. године који се додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у игри ТВ БИНГО,  у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет резервног фонда добитака игре на срећу ТВ БИНГО и фонда неисплаћених добитака.

Новчани добитак у бруто износу од 17.499,96 КМ, за који се увећава фонд добитака I врсте БИНГО ПЛУС у игри БИНГО ПЛУС, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 8.

              За извршење Одлуке надлежан је сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 9.

                                 Одлука се објављује у Независним новинама.

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић