ОДЛУКУ о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. новембар 2019.

Број: 5052-УП/19

Бања Лука, 15.11.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5365/1 од 14.11.2019. односно наш број протокола  5029/19 од 14.11.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетдеветој сједници одржаној дана 15.11.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 46. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 46. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 25.11.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 46. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 19.11.2019. године и траје до 25.11.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 47. редовно коло почиње дана 26.11.2019.године и траје до 02.12.2019.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.643,17 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 15.11.2019. године, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 46. ванредном колу.

Уколико у 46. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 45. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 46. ванредно коло у 2019. години, а затим у 47. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.643,17 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 47. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 02.12.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                   Управе Предузећа

Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

23. октобар 2019.

Број : 4699-НО/19

Бања Лука, 22.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на двадесетој сједници, одржаној дана 22.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

О измјени и допуни Одлуке бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године

 

 

I

Због техничке грешке мијења се Одлука Надзорног одбора бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године о сазивању 13. Ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске и то у поглављу II Дневни ред тачка 5. Послије ријечи „усвајању“ додају се ријечи „измјена и допуна“.

 

У осталим дијеловима Одлука бр. 4616-НО/19 од дана 16.10.2019. године остаје непромијењена.

 

II

                 Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбор

                                                                                                                     Растко Вуковић

ОДЛУКУ о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. октобар 2019.

Број: 4651-УП/19

Бања Лука, 18.10.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4866/1 од 15.10.2019. односно наш број протокола  4606/19 од 15.10.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетседмој сједници одржаној дана 18.10.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 42. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 42. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 28.10.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 42. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 22.10.2019. године и траје до 28.10.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 43. Редовно коло почиње дана 29.10.2019.године и траје до 04.11.2019.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ прерачунато по средњем курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 18.10.2019. године, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 42. Ванредном колу.

Уколико у 42. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 41. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 42. ванредно коло у 2019. години, а затим у 43. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу од 1.000.000,00 динара, односно 16.637,41 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 43. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 04.11.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:                                                                                                                                                         -Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Oдлуку о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

18. октобар 2019.

Број : 4616-НО/19

Бања Лука, 16.10.2019. године

 

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на деветнаестој сједници одржаној дана 16.10.2019. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Тринаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Тринаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дана 01.11.2019. године (петак) са почетком у 12,00 часова у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничар

  1. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара
  2. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала поништењем стечених сопствених акција
  3. Доношење Одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта
  4. Доношење Одлуке о усвајању Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука
  5. Доношење Одлуке о саглашавању са садржајем Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
  6. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 08.11.2019. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 22.10.2019.године.

Разлог сазивања Скупштине акционара је поништавање сопстевних акција Предузећа и посљедично томе емитовање друге емисије акција, као и доношење Статута Лутрије РС са измјеном у погледу смањивања капитала предузећа, као и саглашавање са Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XIII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у два дневна листа на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

                                                                                                                              Предсједник

                                                                                                                         Надзорног одбора

                                                                                                                     Растко Вуковић

 

Материјале можете преузети ОВДЕ

 

Одлуку о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

18. септембар 2019.

Број: 4232-УП/19

Бања Лука, 18.09.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4392/1 од 17.09.2019. односно наш број протокола  4228/19 од 17.09.2019. године, Управа Предузећа на четрдесетшестој сједници одржаној дана 18.09.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 38. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2019. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 38. ванредног кола у 2019. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 30.09.2019. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 38. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 24.09.2019. године и траје до 30.09.2019. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  увећава се фонд за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС за износ од 17.499,96 KM бруто.

Уколико у 38. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I (прве) врсте у игри БИНГО ПЛУС,  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 37. редовном колу у 2019. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 38. ванредно коло у 2019. години, а затим у 39. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Увећање фонда за добитак прве врсте у игри БИНГО ПЛУС – у бруто износу od 17.499,96 KM, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 39. редовном колу у 2019. години обавиће се дана 07.10.2019. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                  Управе Предузећа

Рајко Радовановић