ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

15. април 2020.

Број: 1758-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате у лутријској  игри на срећу „Лото суперпетица“ почиње 13.04.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ посматра се засебно и састоји се од 28 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

 

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                             Упарве предузећа

                                                                                                                                         Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења у лутријској игри на срећу  „Кено“

15. април 2020.

Број: 1757-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 6. и члана 17.  Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о почетку уплате, трајању кола и распореду извлачења

у лутријској игри на срећу  „Кено“

 

Члан 1.

 

Почетак уплате у лутријској  игри на срећу „Кено“ почиње 13.04.2020. године.

 

Члан 2.

 

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам извлачења који подразумијева један циклус извлачења предвиђеног броја лоптица, на начин прописан одговорајућим правилима игре.

Члан 3.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређује се појам кола који подразумијева скуп свих извлачења, за сваку игру засебно, у периоду од седам дана, рачунајући од понедјељка до недјеље. Почетак кола је вријеме почетка првог извлачења у колу, предвиђено распоредом извлачења. Завршетак кола је завршетак задњег извлачења предвиђеног распоредом извлачења.

Једно коло у лутријској игри на срећу „Кено“ посматра се засебно и састоји се од 28 извлачења распоређених у седам дана у седмици.

Члан 4.

Распоред извлачења, у оквиру једног кола, у лутријској игри на срећу „Кено“ приказан је у табели:

 

Члан 5.

Крајњи рок уплате за учествовање у лутријској игри на срећу „Кено“ је 1 минут прије времена почетка извлачења утврђеног распоредом извлачења у члану 4.ове Одлуке.

 

 

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                                       Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о времену за сторнирање уплате путем терминала у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

15. април 2020.

 

Број: 1763-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. године

 

На основу члана 28.  став 11. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“  и члана 26. став 11. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о времену за сторнирање уплате путем терминала

у лутријским играма на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се могућност сторнирања уплате путем терминала, од стране Продавца, и то само посљедње уплате код датог Продавца.

Члан 2.

Уплата се може сторнирати најкасније 3 минуте након уплате, али не касније од крајњег момента за уплате за извлачење које је у датом тренутку активно за уплате.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

15. април 2020.

Број: 1760-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 20. став 3. и члана 24. став 1. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини коефицијената лутријске игре на срећу „Кено“ у појединим извлачењима

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Кено“ одређују се коефицијенти који по типовима игре износе како је приказано у табели:

 

Члан 2.

Коефицијенти из члана 1. ове Одлуке односе се на поједина извлачења. Коефицијенти се примјењују на претходна извлачења у односу на извлачење у којем буде извршена уплата 20.000-те комбинације, од почетка приређивања, у лутријској игри на срећу „Кено“, укључујући и тај дан.

Члан 3.

Разлика у оствареном фонду добитака, према коефицијентима из члана 1. ове Одлуке, у односу на фонд добитака који би био остварен према коефицијентима из члана 21. став 6. Правила  лутријске игре на срећу „Кено“, исплаћиваће се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

 

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија и Финансијско – рачуноводствени сектор.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о именовању Комисије за контролу у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и лутријској игри на срећу „Кено“

15. април 2020.

Број: 1762-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 29.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 27. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о именовању Комисије за контролу у

лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и

лутријској игри на срећу „Кено“

 

Члан 1.

У складу са Правилима лутријске игаре на срећу „Лото суперпетица“ бр. 2754-УП/18 и Правила лутријске игре на срећу „Кено“ бр. 2753-УП/18, као и Уговора о пословно – техничкој сарадњи од дана 04.04.2019. године бр. 1640/19 именује се заједничка Комисија за  контролу поменутих игара.

Именују се предсједници Комисије у саставу:

 1. Дејан Шеховац
 2. Александар Шобот
 3. Далибор Граховац
 4. Игор Тривић
 5. Зоран Тадић
 6. Душан Комљеновић
 7. Војка Сабљић
 8. Биљана ( Гојко) Поповић
 9. Биљана Савковић

Именују се чланови Комисије у саставу:

 1. Oља Николић, члан
 2. Дајана Вукелић, члан
 3. Страхиња Никић, члан
 4. Мирна Марјановић, члан
 5. Дејан Шкипина, члан
 6. Бојан Стијак, члан
 7. Бојана Поповић, члан
 8. Борис Јакшић,члан
 9. Ивана Стјепановић, члан
 10. Зоран Савић, члан
 11. Лука Ћургуз, члан
 12. Страхиња Драгојевић, члан

Јавно извлачење се обавља пред Комисијом од три члана (предсједник и два члана), у складу са утврђеним распоредом од стране Сектора маркетинга и комерцијале.

Члан 2.

 

Права, дужности, обавезе и овлаштења чланова Комисије за контролу лутријских игара на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“  су одређена Правилима лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“ и Правилима лутријске игре на срећу „Кено“ .

 

Чалн 3.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић