ОДЛУКУ о именовању Комисије за контролу у лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и лутријској игри на срећу „Кено“

15. април 2020.

Број: 1762-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 29.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 27. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа  Предузећа на 64. сједници одржаној дана 10.04.2020. године , доноси

 

О Д Л У К У

о именовању Комисије за контролу у

лутријској игри на срећу  „Лото суперпетица и

лутријској игри на срећу „Кено“

 

Члан 1.

У складу са Правилима лутријске игаре на срећу „Лото суперпетица“ бр. 2754-УП/18 и Правила лутријске игре на срећу „Кено“ бр. 2753-УП/18, као и Уговора о пословно – техничкој сарадњи од дана 04.04.2019. године бр. 1640/19 именује се заједничка Комисија за  контролу поменутих игара.

Именују се предсједници Комисије у саставу:

 1. Дејан Шеховац
 2. Александар Шобот
 3. Далибор Граховац
 4. Игор Тривић
 5. Зоран Тадић
 6. Душан Комљеновић
 7. Војка Сабљић
 8. Биљана ( Гојко) Поповић
 9. Биљана Савковић

Именују се чланови Комисије у саставу:

 1. Oља Николић, члан
 2. Дајана Вукелић, члан
 3. Страхиња Никић, члан
 4. Мирна Марјановић, члан
 5. Дејан Шкипина, члан
 6. Бојан Стијак, члан
 7. Бојана Поповић, члан
 8. Борис Јакшић,члан
 9. Ивана Стјепановић, члан
 10. Зоран Савић, члан
 11. Лука Ћургуз, члан
 12. Страхиња Драгојевић, члан

Јавно извлачење се обавља пред Комисијом од три члана (предсједник и два члана), у складу са утврђеним распоредом од стране Сектора маркетинга и комерцијале.

Члан 2.

 

Права, дужности, обавезе и овлаштења чланова Комисије за контролу лутријских игара на срећу „Лото суперпетица“ и „Кено“  су одређена Правилима лутријске игре на срећу „Лото Суперпетица“ и Правилима лутријске игре на срећу „Кено“ .

 

Чалн 3.

 

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

 

                                                                                                                       Предсједник

                                                                                                                 Управе Предузећа

                                                                                                                  Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини гарантованог почетног фонда добитака лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

15. април 2020.

Број: 1759-УП/20

Бања Лука, 10.04.2020. година

 

На основу члана 26.  Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, Управа  Предузећа на 64.сједници одржаној дана 10.04.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини гарантованог почетног фонда добитака

лутријске игре на срећу  „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак прве категорије, тј. добитак „суперпетица“ у висини од 5.000,00 конвертибилних марака.

Члан 2.

У лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“ одређује се почетни гарантовани фонд добитака за добитак друге категорије, тј. добитак „четворка“ у висини од 50,00 конвертибилних марака.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                               Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању 25. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

9. март 2020.

Број: 1197-УП/20

Бања Лука, 06.03.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 1133/1 од 05.03.2020. године, наш број протокола 1192/20 од 05.03.2020. године, Управа Предузећа на 60. сједници одржаној дана 06.03.2020. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању 25. Специјалног кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање 25. Специјалног кола са јавним извлачењем добитака на дан 27.03.2020.године у редовном термину, у оквиру ког ће се додјељивати добитак „ЕКСТРА ШАНСА“.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у 25. Специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

Цијене из члана 2. Одлуке важe почев од 25.03.2020. године као дана почетка уплате у 25/2020 колу, док у претплати цијена из члана 2. Одлуке важи почев од 14.03.2020. године.

Члан 4.

У наведеном колу из члана 1. Одлуке биће додијељен један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  52.324,73 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 52.324,73 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

Члан 5.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалном колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 6.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што се ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 7.

Утврђени добитак из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 8.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологиј

-ц/о

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању 11. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

9. март 2020.

Број: 1196-УП/20

Бања Лука, 06.03.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1127/1 од 05.03.2020. односно наш број протокола 1191/20 од 05.03.2020. године, Управа Предузећа на 60. сједници одржаној дана 06.03.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 11. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 11. ванредног кола у 2020. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 16.03.2020. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 11. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 10.03.2020. године и траје до 16.03.2020. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 12. редовно коло почиње дана 17.03.2020.године и траје до 23.03.2020.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 11. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 11. ванредном колу.

Уколико у 11. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 10. редовном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 11. ванредно коло у 2020. години, а затим у 12. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 12. редовном колу у 2020. години обавиће се дана 23.03.2020. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

28. фебруар 2020.

Члан 1.

Одређује се 02.03.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 013 бр. 5624-УП/19 од 27.12.2019. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.03.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.05.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић