ОДЛУКУ о приређивању 11. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

9. марта 2020.

Број: 1196-УП/20

Бања Лука, 06.03.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.1127/1 од 05.03.2020. односно наш број протокола 1191/20 од 05.03.2020. године, Управа Предузећа на 60. сједници одржаној дана 06.03.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 11. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 11. ванредног кола у 2020. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 16.03.2020. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 11. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 10.03.2020. године и траје до 16.03.2020. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 12. редовно коло почиње дана 17.03.2020.године и траје до 23.03.2020.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 11. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 11. ванредном колу.

Уколико у 11. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 10. редовном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 11. ванредно коло у 2020. години, а затим у 12. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 12. редовном колу у 2020. години обавиће се дана 23.03.2020. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СПОРТ“-серија 013

28. фебруара 2020.

Члан 1.

Одређује се 02.03.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“- серија 013, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СПОРТ“-серија 013 бр. 5624-УП/19 од 27.12.2019. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 02.03.2021. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.05.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 

ОДЛУКУ о приређивању 06. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

3. фебруара 2020.

Број: 488-УП/20

Бања Лука, 29.01.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.452/1 од 27.01.2020. односно наш број протокола 459/20 од 28.01.2020. године, Управа Предузећа на 56. сједници одржаној дана 29.01.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 06. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 06. ванредног кола у 2020. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 10.02.2020. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 06. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 04.02.2020. године и траје до 10.02.2020. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 07. редовно коло почиње дана 11.02.2020.године и траје до 17.02.2020.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 06. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 06. ванредном колу.

Уколико у 06. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 05. редовном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 06. ванредно коло у 2020. години, а затим у 07. редовно коло у 2019. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака игара на срећу.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 07. редовном колу у 2020. години обавиће се дана 17.02.2020. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

30. децембра 2019.

Број: 5625-УП/19

Бања Лука, 27.12.2019. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „Трећа срећа“ серија 019, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-3165/19 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на педесеттрећој сједници одржаној дана 27.12.2019.године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 019

 

Члан 1.

Одређује се 01.01.2020. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка„ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 019 бр.4650-УП/19 од 18.10.2019. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.12.2020. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 01.03.2021. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

  • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
  • Финансијско рачуноводственом сектору
  • Сектору маркетинга и комерцијале
  • Сектору информационих и комуникационих технологија
  • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

О Д ЛУКУ О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године

4. децембра 2019.

Број: 5261-УП/19

Бања Лука, 04.12.2019. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.5623/3 од 03.12.2019. односно наш број протокола 5259/19 од 04.12.2019. године, Управа Предузећа на педесетпрвој сједници одржаној дана 04.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

О измјни Одлуке бр. 5210-УП/19

о приређивању  ванредних кола у играма на срећу

ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника

2019/2020. године

 

 

Члан 1.

У Одлуци бр. 5210-УП/19 о приређивању ванредних кола у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС за вријеме новогодишњих и божићних празника 2019/2020. године, мијења се у члану 4. став 1. и 2. тако да исти гласе:

 

У сваком од наведених кола из члана 1. Ове одлуке биће додјељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА” – аутомобил ŠKODA SCALA AMBITION 1,0 TSI у бруто вриједности 36.091,44 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у вриједности аутомобила тј. у бруто износу од 36.091,44 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке бр. 5210-УП/19 од 02.12.2019. године остају непромјењене.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић