ОДЛУКУ о  прекиду извлачења лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“

16. октобра 2020.

Број: 4744-УП/20

Бања Лука, 15.10.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Управа  Предузећа на 79. сједници одржаној дана 15.10.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о  прекиду извлачења

лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“

 

 

Члан 1.

Прекида се извлачење лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“, а након завршетка 14. кола поменуте лутријске игре на срећу.

Све обавезе према играчима ће бити уредно измирене.

Члан 2.

Акумулирани (недостајући) фонд добитака лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ пребацити у посебан фонд добитака свих игара (којима је истекао рок за наплату)

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                                Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о приређивању 41. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

6. октобра 2020.

Број: 4474-УП/20

Бања Лука, 02.10.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.4100/1 од 30.09.2020. односно наш број протокола 4455/20 од 01.10.2020. године, Управа Предузећа на 77. сједници одржаној дана 02.10.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању 41. ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2020. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање 41. ванредног кола у 2020. години, за које ће се јавно извлачење добитака обавити дана 12.10.2020. години у 19:55   сати на ТВ HAPPY.

 

Члан 2.

У 41. ванреднм колу игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке пријем уплате почиње дана 06.10.2020. године и траје до 12.10.2020. године, а уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Почетак уплате за 42. редовно коло почиње дана 13.10.2020.године и траје до 19.10.2020.године.

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредном колу из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У 41. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС  утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ, и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у 41. ванредном колу.

Уколико у 41. ванредном колу игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни  добитак се дијели сразмјерно броју  добитника.

 

Члан 5.

Нераспоређени фондови добитака у посљедњем 40. редовном колу у 2020. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС преносе се у 41. ванредно коло у 2020. години, а затим у 42. редовно коло у 2020. години у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 6.

Утврђени износ додатног добитка – новчани добитак у бруто износу око 16.500,00 КМ,  уз добитак I  врсте („БИНГО 34“) или II  врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“) у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу, исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Јавно извлачење добитака у 42. редовном колу обавиће се дана 19.10.2020. године у редовном термину у 19:55 на ТВ HAPPY.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

23. септембра 2020.

Број: 4363-УП/20

Бања Лука, 21.09.2020. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3917/1 од 21.09.2020. године, наш број протокола 4360/20 од 21.09.2020. године, Управа Предузећа на 75. сједници одржаној дана 21.09.2020. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

1) 80. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 06.10.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 80. специјално коло је је дана 03.10.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 80. специјално коло је дана 23.09.2020. године.

2) 86. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 27.10.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 86. специјално коло је је дана 24.10.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 86. специјално коло је дана 14.10.2020. године.

3) 91. специјално коло у 2020. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 13.11.2020. гоине;

– Почетак пријема уплате за 91. специјално коло је је дана 11.11.2020. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 91. специјално коло је дана 31.10.2020. године.

 

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалном колу игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

 

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 CRDi,  у бруто вриједности од  52.324,73 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 52.324,73 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колу игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

 

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Предсједник

                                                                                                     Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о висини максималног износа уплате на кориснички рачун, максималног износа исплате и исплате депозита

23. септембра 2020.

Број: 4362-УП/20

Бања Лука, 21.09.2020. године

 

 

На основу члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. Правила лутријске игре на срећу „Кено“ , Управа Предузећа на 75. сједници одржаној дана 21.09.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

о висини максималног износа уплате

на кориснички рачун, максималног износа исплате и исплате депозита

 

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се максималан износ једнократне уплате на кориснички рачун играча у висини од 2.000 КМ .

Члан 2.

Кориснику се може извршити исплата износа добитка тикета или износа на са корисничког рачуна на интернет страници, на продајном мјесту које је дио продајне мреже Лутрије Републике Српске а.д. за брзе лутријске игре, ако је тај износ не прелази 300 КМ.

Члан 3.

Кориснику се може извршити исплата износа са корисничког рачуна на интернет страници на његов трансакциони рачун, ако тај износ није мањи од 200 КМ, а не прелази износ 1.000 КМ.

Члан 4.

Износи који прелазе максималне износе за случајеве дефинисане чланом 2. и чланом 3. могу се исплатити кориснику лично у просторијама Лутрије Републике Српске а.д., уз претходну провјеру идентитета.

Члан 5.

Исплата нeискориштене уплате са корисничког налога не може да прелази 70% уплаћеног износа са рачуна.

Члан 6.

Исплата нeискориштене уплате са корисничког налога не може да прелази 50% уплаћеног износа са рачуна када корисник приликом уплате на рачун добије одређени бонус (200%, 100%, 75%, 50%).

 

 

 

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини максималног износа уплате на кориснички рачун и максималног износа исплате бр. 3407-УП/20 од 27.07.2020. године.

 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о бонусима на уплату у лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

15. септембра 2020.

Број: 4248-УП/20

Бања Лука, 14.09.2020. године

 

На основу члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Лото суперпетица“ и члана 8. став 19. и 29. Правила лутријске игре на срећу „Кено“, Управа Предузећа на 74. Сједници одржаној дана 14.09.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о бонусима на уплату у

лутријској игри на срећу „Кено“ и лутријској игри на срећу „Лото суперпетица“

 

Члан 1.

У играма на срећу „Кено“ и „Лото суперпетица“ дефинише се бонус на уплату на кориснички налог.

Члан 2.

Бонус на уплату на корисников налог износи 100% за период од 14.09. до 20.09.2020. године, 75% бонуса на уплату у периоду од 21.09 до 27.09.2020. године и  50% бонуса на уплату у периоду од 28.09. до 04.10.2020. године.

Члан 3.

Укупан износ добијених бонуса на основу уплата на кориснички рачун ће бити сачињен по завршетку акције, тј. завршетку трећег периода 04.10.2020.године, за сваки период који је наведен у претходном ставу са мјесечним пресјеком.

Бонуси из претходног става ове Одлуке регулишу се из материјалних трошкова Предузећа, а који ће се рефундирати од пословног партнера Кено д.о.о у року од 7 дана у складу са коначним списком остварених бонуса.

 

Исплата нескориштеног бонуса са корисничког налога није могуће исплатити са рачуна.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Достављено:

 • Сектору општих, правних и кадровских послова
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Финансијско-рачуноводственом сектору
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

                                                                                                                                Предсједник

                                                                                                                           Управе Предузећа

                                                                                                                           Рајко Радовановић