ОДЛУКУ  о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и  ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

21. септембар 2021.

Број: 4175-УП/21

Бања Лука, 20.09.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези  Одлуке Државне лутрије Србије број: 3766/1 од 07.09.2021. године, наш број протокола 4155/21 од 14.09.2021. године, Привремена Управа Предузећа на првој сједници одржаној дана 20.09.2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 о приређивању специјалних кола у играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и

 ЛОТО плус и игри на срећу Џокер

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и ЛОТО ПЛУС и игри на срећу ЏОКЕР одређује се приређивање Специјалних кола, и то :

 

1) 81. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.10.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 81. специјално коло је  дана 09.10.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 81. специјално коло је дана 29.09.2021. године.

 

2) 90. специјално коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину на дан 12.11.2021. гоине;

– Почетак пријема уплате за 90. специјално коло је дана 10.11.2021. године;

– Почетак пријема уплате у претплати за 90. специјално коло је дана 30.10.2021. године.

Члан 2.

Утврђује се цијена комбинације у специјалним колима игара на срећу ЛОТО 7 од 39 бројева и Лото плус и игри Џокер из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре на срећу Лото 7 од 39 бројева  и игре Лото Плус и Првила игре на срећу Џокер, у износу од:

-цијена комбинације ЛОТО 7/39 бројева у износу од 1,70 КМ

-цијена комбинација Лото плус у износу од 0,35 КМ

-цијена комбинација Џокер у износу од 0,35 КМ

Члан 3.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА ШАНСА“-„HYUNDAI TUCSON” 1,6 T-GDi,  у бруто вриједности од  53.416,87 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 53.416,87 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 4.

Утврђује се износ добитка V врсте (тројка) у износу од 1,70 КМ и добитка IV врсте (четворка) у износу од 17,00 КМ у специјалним колима игара на срећу Лото 7 од 39 бројева и Лото плус из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игре.

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА ШАНСА“ обавља се путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписано следеће: јединствена ознака коју чини број кола, опертивни број продавца и нумератор извучене потврде.

Члан 6.

Утврђени добитак из члана 3. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

Члан 7.

За реализацију ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

Предсједник

Привремене Управе

Горан Шаула

 

ОДЛУКУ о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

13. септембар 2021.

Број: 4039-УП/21

Бања Лука, 09.09.2021. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије бр.3767/1 од  07.09.2021. односно наш број протокола 3986/21 од 08.09.2021. године, Управа Предузећа на 108. сједници одржаној дана 09.09.2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о приређивању ванредних кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2021. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1) 41. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:55 часова на ТВ Happy, дана 11.10.2021. године

– Почетак пријема уплате за 41. ванредно коло је 05.10.2021. године до 11.10.2021. године;

– Пријем уплате за наредно 42. редовно коло траје од 12.10.2021. године до 18.10.2021. године.

 

2) 46. ванредно коло у 2021. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:55 часова на ТВ Happy, дан 15.11.2021. години;

– Почетак пријема уплате за 46. ванредно коло је 09.11.2021. године до 15.11.2021. године;

– Пријем уплате за наредно47. редовно коло траје од 16.11.2021. године до 22.11.2021. године.

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО И БИНГО ПЛУС.

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обе игре.

 

Члан 4.

У сваком од наведених кола из члана 1. Одлуке биће додијељен по један добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“- FIAT 500L 1.4 MPI 95 KS MT6 CONNECT, у бруто вриједности од 28.444,90 КМ.

Добитници извучени на територији Републике Српске ће се исплаћивати у бруто вриједности аутомобила  у износу од 28.444,90 КМ и третирати као добитници новчаног добитка.

 

Члан 5.

Извлачење добитка „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ обавља се случајним избором путем генератора случајних бројева (ГСБ), у директном телевизијском преносу. Добитак „ЕКСТРА БИНГО ШАНСА“ се утврђује тако што  ГСБ између свих уплаћених потврда о уплати тог кола, извлачи једну потврду.

Након што ГСБ одабере потврду о уплати, на екрну, у директном ТВ преносу биће исписан јединствени дванаестоцифрени серијски број припадајућег помоћниг тикета.

 

Члан 6.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 7.

Нераспоређени фондови добитака почев од 40. редовног кола у 2021. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 47. редовног кола у 2021. години, распоређује се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игре  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 8.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

 

 

Предсједник

Управе Предузећа

Рајко Радовановић

ОДЛУКУ о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. септембар 2021.

Број : 3853-НО/21

Бања Лука, 12.09.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 5. сједници одржаној дана 02.09.2021. године,  доноси

 

 

 О Д Л У К У

о сазивању Седамнаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Седамнаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 20.09.2021. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
 2. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 3. Доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука испред Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука;
 4. Доношењe Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука;
 5. Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 27.09.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 10.09.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XVII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде.

 

ОДЛУКУ о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „СИМБОЛ“-серија 001

1. септембар 2021.

Број: 3836-УП/21

Бања Лука, 31.08.2021. године

 

На основу члана 43. став 1. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“- серија 001, на које је дата Сагласност бр.06/4-463-1270/21 Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на 107. сједници одржаној дана 31.08.2021.године, доноси

 

О Д Л У К У

о почетку продаје лутријске игре на срећу

инстант срећке „СИМБОЛ“-серија 001

 

Члан 1.

Одређује се 01.09.2021. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“-серија 001, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“-серија 001 бр. 2362-УП/21 од 19.05.2021. године

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 31.08.2022. године.

 

Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана одређеног за продају тј. до 30.10.2022. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

Достављено:

 • Сектору за опште, правне и кадровск епослове
 • Финансијско рачуноводственом сектору
 • Сектору маркетинга и комерцијале
 • Сектору информационих и комуникационих технологија
 • ц/о

 

 

                                                                                                                  Предсједник

                                                                                                            Управе Предузећа

                                                                                                            Рајко Радовановић

 ОДЛУКУ о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

3. јул 2021.

Број : 3009-НО/21

Бања Лука, 02.07.2021. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на трећој сједници одржаној дана 02.07.2021. године,  доноси

 

 О Д Л У К У

о сазивању Шеснаесте ванредне сједнице Скупштине акционара

Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Шеснаеста ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 03.08.2021. године ( уторак ) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– комисије за гласање

– записничара

 1. Разматрање и усвајање записника са Шеснаесте редовне сједнице Скупштине акционара;
 2. Доношење Одлуке о стицању и располагању имовином велике вриједности  – кредитно задужење; 
 3. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 10.08.2021. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 24.07.2021.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

        Задужује се Управа Предузећа да позив за XVI ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске. 

 

V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА:

 

Обавјештавају се акционари који имају право гласа код доношења одлука под тачком 3. Дневног реда 16. ванредне Скупштине акционара Лутрије РС, а у складу са чланом 435. став 1. тачка ђ)Закона о привредним друштвима, уколико гласају против или се уздрже од гласања, имају право да искористе своје право „несагласних акционара“ тј. процјену вриједности и откуп акција од стране Лутрије РС, а све у складу са Законом о привредним друштвима.

Захјтев за остваривање права откупа акција несагласних акционара Лутрије РС чини саставни дио материјала 16. Ванредне сједнице скупштине акционара.

 

Извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности: одлука о стицању и располагању имовином велике вриједности – кредитно задужење се односи на закључивање уговора о кредиту на износ 2.500.000,00 КМ у циљу измирења пренесених обавеза.

 

Препорука Надзорног одбора: надзорни одбор препоручује Скупштини акионара да донесе одлуку под тачком 3. дневног реда 16. Ванредне Скупштине акцонара.

 

Предсједник

Надзорног одбора

Милош Аћић

 

Материјал можете преузети овде.