Одлука о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

28. октобар 2022.

Број: 5081-УП/22

Бања Лука, 27.10.2022. година

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, а у вези са   Одлуком Државне лутрије Србије број 5323/1 од  18.10.2022.године односно наш број протокола  4987/22 од 19.10.2022. године, Управа Предузећа на 34. сједници одржаној дана 27.10.2022. године, доноси

 

О Д Л У К У о приређивању 44, 45, 46. и 47.  ванредног кола ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у 2022. години

 

 

Члан 1.

У играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС одређује се приређивање ванредних кола и то:

 

1)      44. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 07.11.2022. године.

–          Почетак пријема уплате за 44. ванредно коло је 01.11.2022. године и траје до 07.11.2022. године;

–          Пријем упалте за наредно 45. ванредно коло траје од 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

2)      45. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 14.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 45. ванредно коло је 08.11.2022. године до 14.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 46. ванредно коло траје од 15.11.2022. године до 21.11.2022. године

 

3)      46. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 21.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 46. ванредно коло је 15.11.2022. године до 21.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 47. ванредно коло траје од 22.11.2022. године до 28.11.2022. године

 

4)      47. ванредно коло у 2022. години са јавним извлачењем добитака у редовном термину у 19:30 часова на ТВ Happy, дана 28.11.2022. године;

–          Почетак пријема уплате за 47. ванредно коло је 22.11.2022. године до 28.11.2022. године;

–          Пријем уплате за наредно 48. редовно коло траје од 29.11.2022. године до 05.12.2022. године

 

Члан 2.

У ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. Одлуке уплата се обавља на лутријском терминалу путем посебних помоћних листића који садрже шест БИНГО комбинација и четири БИНГО ПЛУС комбинације (помоћни листић са ознаком Ц).

 

Учесник у играма на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС у ванредним колима из члана 1. Одлуке опредјељује се за Опцију Ц1 или Ц2 или Ц3 у смислу  Правила игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

 

Члан 3.

Утврђује се цијена за учешће у игри у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС из члана 1. ове Одлуке, у складу са Правилима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, у износу од :

-за опцију Ц1 укупно 2,00 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО;

-за опцију Ц2 укупно 1,40 КМ по једном Ц листићу за одиграну игру БИНГО ПЛУС;

-за опцију Ц3 укупно 3,40 КМ по једном Ц листићу за одигране обје игре.

 

Члан 4.

У сваком од ванредних кола наведених у члану 1. ове Одлуке утврђује се додатни добитак – новчани добитак у бруто износу од око 16.666,67 КМ и додјељује се уз добитак I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), у зависности од тога који је добитак БИНГО утврђен на извлачењу у том ванредном колу.

 

Уколико у ванредним колима игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС буде извучено више од једног добитника добитка I врсте („БИНГО 34“) или II врсте („БИНГО 39“) или III врсте („БИНГО 40 ПЛУС“), додатни добитак се дијели сразмјерно броју добитника.

 

Члан 5.

Утврђени износ добитака из члана 4. ове Одлуке исплаћује се на терет фонда неисплаћених добитака.

 

Члан 6.

Нераспоређени фондови добитака почев од 43. ванредног кола у 2022. години игара на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС, па до 48. редовног кола у 2022. години, распоређују се у континуитету и у свему сагласно одредбама Правила игара  на срећу ТВ БИНГО и БИНГО ПЛУС.

 

Члан 7.

За извршење ове Одлуке надлежан је Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

-Сектору општих, правних и кадровских послова

-Финансијско – рачуноводственом сектору

-Сектору маркетинга и комерцијале

-Сектору информационих и комуникационих технологија

-ц/о

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Предсједник  Управе Предузећа

Горан Шаула

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021

6. октобар 2022.

Број: 4725-УП/22

Бања Лука, 06.10.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „Трећа Срећа“ серија 021, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-2219/21 од 17.08.2021.године, Управа предузећа на 33. сједници одржаној дана   06.10.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ серија 021, број 3547-УП/21 од 09.08.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

26. август 2022.

Број: 4147-УП/22

Бања Лука, 25.08.2022. године

 

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, на које је дата сагласност Републичке управе за игре на срећу број : 06/4-463-1270/21 од 26.05.2021.године  , Управа предузећа на 30. сједници одржаној дана 25.08.2022. године, доноси

 

 О Д Л У К У о продужетку рока продаје и наплате лутријске игре на срећу   инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001

 

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу „СИМБОЛ“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „СИМБОЛ“ серија 001, број 2362-УП/21 од 19.05.2021.године продужава се до 31.12.2022. године.

 

Члан 2.

Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају,

тј.01.03.2023. године (укључујући и тај дан).

 

    Члан 3.

       За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор информационих и комуникационих технологија  и

Сектор маркетинга и комерцијале.

 

Члан 4.

       Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Предузећа.

 

 

 

Доставити:

–          Сектору за опште, правне и кадровске послове

–          Сектору маркетинга и комерцијале

–          Финансијско рачуноводственом сектору

–          Сектор за информационе и комуникационе технологије

–          ц/о

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                                Управе Предузећа

                                                                                                                    Горан Шаула

                                                                                                                _________________

Одлука о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

15. август 2022.

Број : 4033-НО/22

Бања Лука, 12.08.2022. године

 

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 24. сједници одржаној дана 12.08.2022. године,  доноси

 

 О Д Л У К У о сазивању Двадесетдруге ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

 

I

Сазива се Двадесетдруга ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 29.08.2022. године (понедјељак) у  дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

 

II

За сједницу је предвиђен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

1.      Избор радних тијела Скупштине

– предсједавајућег Скупштине

– Комисије за гласање

– записничара

2.      Разматрање и усвајање записника са Седамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;

3.      Давање Препоруке за гласање представнику Лутрије РС а.д. Бања Лука у Скупштини  друштва чији је оснивач Лутрија РС на Одлуку о измјенама оснивачког акта „Елкектронскa видео лутријa“ д.о.о. Бања Лука

4.      Остала питања

 

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се  02.09.2022. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 19.08.2022.године.

 

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби  Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

 

IV

               Задужује се Управа Предузећа да позив за XXII ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

 

                                                                                 V

                 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                                          Предсједник

Надзорног одбора

                                                                                                                         Милош Аћић

 

Материјале можете преузети овде

Одлука о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022

8. август 2022.

Број: 3882-УП/22

Бања Лука, 04.08.2022. године

 

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“ – серија 022, а на која је дата Сагласност бр.06/4-463-1286/22 од 15.06.2022.године Републичке управе за игре на срећу Бања Лука, Управа Предузећа на двадесетосмој сједници одржаној дана 04.08.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У о почетку продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“-серија 022

 

Члан 1.

Одређује се 05.08.2022. године као дан почетка продаје лутријске игре на срећу инстант срећке „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, израђене и штампане по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ТРЕЋА СРЕЋА“- серија 022, бр.2522-УП/22 од 17.05.2022. године.

 

Продаја срећке из става 1. овог члана траје до 04.08.2023. године.

 

Право на наплату добитака застаријева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају инстант срећке тј. 03.10.2023. године (укључујући и тај дан).

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале и Сектор информационих и комуникационих технологија.

 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објављује се  на интернет страници Лутрије Републике Српске.

 

 

Достављено:

–       Сектору за опште, правне и кадровск епослове

–       Финансијско рачуноводственом сектору

–       Сектору маркетинга и комерцијале

–       Сектору информационих и комуникационих технологија

–       ц/о

 

 

                                                                                                                    Предсједник

                                                                                                               Управе Предузећа

                                                                                                                     Горан Шаула