Одлука о продужењу продаје и наплате “Roulette” серија 001

5. јуна 2014.

На основу члана 43. aлинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 13. Правила лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, Директор Предузећа ,доноси

О Д Л У К У
О продужетку рока продаје и наплате
инстант срећке „ROULETTE“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу инстант срећке „ROULETTE“ серија 001, емитоване по Правилима лутријске игре на срећу инстант срећка „ROULETTE“ серија 001, од дана 17.11. 2009. године бр. 3675/09, објављене у Гласу Српске дана 08. Марта 2010. године, продужава се до 01.06.2015. године.
Право на наплату добитака застарјева по истеку рока од 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 31.07.2015.године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одгађање емисије ТВ Бинго

23. маја 2014.

О Б А В Ј ЕШ Т Е Њ Е

Извлачење 12. кола игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка које је требало бити 23. 5. 2014. године помјера се на 30. 5. 2014. године у складу са ванредном ситуацијом у вези са поплављеним подручјима Републике Српске.
Уплата за 13. редовно љетно коло игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка у складу са наведеним распоредом почиње 31. 5. 2014. године

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању редовнних кола ТВ Бинго и ТВ Бинго 9 од 24.05. до 12.09.2014.године

21. маја 2014.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка, Директор Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола ТВ Бинго ON-LINE
и ТВ Бинго Деветка за период 24.5. – 12. 9. 2014. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна редовна кола ТВ Бинга
ON LINE и ТВ Бинго Деветка у периоду 24.05. – 12.09.2014. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 13. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 24.05.2014. године и траје до 13.06.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 30.05. и 06.06. 2014. се не приређују.
Пријем уплате за 14. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње
14.06.2014. године и траје до 11.07. 2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 20.06., 27.06. и 04.07. 2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 15.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 12.07.2014. године и траје до 15.08.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 18.07., 25. 07., 01.08. и 08.08.2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 16. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 16.08.2014. године и траје до 12.09.2014. године, када је емисија извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 22.08., 29. 08. и 05.09. 2014. године се не приређују.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 13.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина извлачења 40.кола Лото 7/39

21. маја 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2064/1 од 20.05.2014. године (наш број протокола 2559/14 од дана 20.05.2014. године) , Директор Предузећа, доноси

О Д Л У К У
О промјени термина извлачења 40. кола игре на срећу
Лото 7 од 39 бројева

Члан 1.

Јавно извлачење бројева у 40. колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева одлаже се за један дан тако да ће се умјесто дана 23.05.2014. године одржати дана 24.05.2014. године, у истом термину на ТВ Прва, а због ванредне ситуације на територији Републике Србије усљед наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашења три дана жалости Одлуком Владе Републике Србије.

Члан 2.

Пријем уплата за 40. коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева продужава се за један дан, односно траје до 24.05.2014. године, до времена уплате одређене Одлуком Приређивача.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу продаје Златне рибице серија 001

29. априла 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, објављене у „Гласу Српске“ од дана 27.04.2011. године, Директор Предузећа дана 29.04.2013. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу продаје лутријске игре на срећу
експрес срећке „Златна рибица“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица – серија 001, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 27.04.2011. године, продужава се до 31.12.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 01.03.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић