Одгађање емисије ТВ Бинго

23. маја 2014.

О Б А В Ј ЕШ Т Е Њ Е

Извлачење 12. кола игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка које је требало бити 23. 5. 2014. године помјера се на 30. 5. 2014. године у складу са ванредном ситуацијом у вези са поплављеним подручјима Републике Српске.
Уплата за 13. редовно љетно коло игре на срећу Тв Бинго и Тв Бинго Деветка у складу са наведеним распоредом почиње 31. 5. 2014. године

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о приређивању редовнних кола ТВ Бинго и ТВ Бинго 9 од 24.05. до 12.09.2014.године

21. маја 2014.

На основу члана 7. став 2. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка, Директор Предузећа, д о н о с и

О Д Л У К У
о приређивању редовних кола ТВ Бинго ON-LINE
и ТВ Бинго Деветка за период 24.5. – 12. 9. 2014. године

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се распоред приређивања три Љетна редовна кола ТВ Бинга
ON LINE и ТВ Бинго Деветка у периоду 24.05. – 12.09.2014. године.

Члан 2.

Пријем уплате за 13. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 24.05.2014. године и траје до 13.06.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 30.05. и 06.06. 2014. се не приређују.
Пријем уплате за 14. Љетно редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње
14.06.2014. године и траје до 11.07. 2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 20.06., 27.06. и 04.07. 2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 15.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 12.07.2014. године и траје до 15.08.2014. године, када је емисија ТВ извлачења добитака.
Кола ТВ Бинга од 18.07., 25. 07., 01.08. и 08.08.2014. године се не приређују.
Пријем уплате за 16. Редовно коло ТВ Бинга ON-LINE и ТВ Бинго Деветка почиње 16.08.2014. године и траје до 12.09.2014. године, када је емисија извлачења добитака. Кола ТВ Бинга од 22.08., 29. 08. и 05.09. 2014. године се не приређују.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од првог дана пријема уплате за 13.Љетно редовно коло ТВ Бинго ON-LINE и ТВ Бинго Деветка и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о промјени термина извлачења 40.кола Лото 7/39

21. маја 2014.

На основу Одлуке Државне лутрије Србије бр. 2064/1 од 20.05.2014. године (наш број протокола 2559/14 од дана 20.05.2014. године) , Директор Предузећа, доноси

О Д Л У К У
О промјени термина извлачења 40. кола игре на срећу
Лото 7 од 39 бројева

Члан 1.

Јавно извлачење бројева у 40. колу игре на срећу Лото 7 од 39 бројева одлаже се за један дан тако да ће се умјесто дана 23.05.2014. године одржати дана 24.05.2014. године, у истом термину на ТВ Прва, а због ванредне ситуације на територији Републике Србије усљед наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашења три дана жалости Одлуком Владе Републике Србије.

Члан 2.

Пријем уплата за 40. коло игре на срећу Лото 7 од 39 бројева продужава се за један дан, односно траје до 24.05.2014. године, до времена уплате одређене Одлуком Приређивача.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама Глас Српске.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу продаје Златне рибице серија 001

29. априла 2014.

На основу члана 43. алинеја 20. Статута Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и члана 14. Правила лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, објављене у „Гласу Српске“ од дана 27.04.2011. године, Директор Предузећа дана 29.04.2013. године , д о н о с и

О Д Л У К У
о продужењу продаје лутријске игре на срећу
експрес срећке „Златна рибица“ серија 001

Члан 1.

Рок за продају лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица“ серија 001, емитоване и штампане по Правилима лутријске игре на срећу експрес срећке „Златна рибица – серија 001, која су објављена у дневним новинама „Глас Српске“ од дана 27.04.2011. године, продужава се до 31.12.2014. године (укључујући и тај дан).
Право на наплату добитака застарјева по истеку 60 дана од задњег дана одређеног за продају тј. до 01.03.2015. године (укључујући и тај дан).

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор маркетинга и комерцијале.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневним новинама „Глас Српске“.

Директор
Рајко Радовановић

Одлука о продужењу рока уплате 11.кола ТВ Бинго Online i ТВ Бинго Деветке

16. априла 2014.

На основу члана 6. став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго ON-LINE и члана 6.став 4. Правила игре на срећу ТВ Бинго Деветка , привремена Управа Предузећа на стотинупедесетосмој сједници одржаној дана 16.04.2014. године , д о н о с и

О Д Л У К У
О продужетку рока уплате једанаестог кола ТВ Бинга ON-LINE и
једанаестог кола ТВ Бинго Деветка

Члан 1.

Продужава се рок уплате за једанаесто коло ТВ Бинга ON-LINE и једанаестог кола ТВ Бинга Деветка до 08.05.2014. године (четвртак).
Извлачење за поменута кола ће се одржати 08.05.2014. године у 17.30 часова.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 18.04.2014. године као првог дана пријема уплате за наведена кола ТВ Бинга из члана 1. ове Одлуке.
Одлука се објављује у дневним новинама Глас Српске.

в.д. Предсједник
Привремене Управе
Синиша Дојчиновић