ОДЛУКA о цијени Васкршњег ТВ Бинга ON-LINE

11. марта 2010.

Цијена потврде о уплати за Васкршњи Бинго ON-LINE износи 5,00 КМ (пет 00/100 конвертибилних марака).

Пријем уплата за Васкршњи бинго ON-LINE почиње тећи 13.03.2010. године и траје до 09.04.2010. године.

Потврде о уплати носе ознаку једанаестог кола.

Извлачење бројева Васкршњег Бинга ON-LINE обавиће се у директном телевизијском преносу на РТРС-у дана 09.04.2010. године у редовном термину.

Одлука

9. марта 2010.

За ванредно коло „Велики Васкршњи ТВ Бинго ON-LINE“ акумулисанини фонд за superdžekpot и džekpot добитака се распоређује на следећи начин: Aкумулисани фонд за superdžekpot и džekpot бит ће обрачунат након закључења 10. редовног кола и распоредит ће се у великом Васкршњем бингу у складу са Правилима ТВ бинга ON LINE.

При обрачуну акумулисаног фонда из члана 1. ове Одлуке прво се издваја износ од 112268,45 КМ. за покриће робних награда чија је спецификација у прилогу ове одлуке.

O реализацији ове одлуке старат ће се трезорска комисија.

Саставни дио ове Одлуке је Табела обрачуна робних награда која се налазе у прилогу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУKA о распореду добитака на „Точку среће“

15. јануара 2010.

У допунској игри на срећу „Точак среће“ се налази 30 поља на „Точку среће“ са сљедећим распоредом добитака:

  • 1 х 3000,00 КМ
  • 2 х 2000,00 КМ
  • 3 х 1500,00 КМ
  • 5 х НЛБ (1000,00 КМ)
  • 6 х 600,00 КМ
  • 10 х 400,00 КМ
  • х JOKER +

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о распореду добитака на „Точку среће“ бр. 1384/09 од 24.04.2009. године.